Jak Pozbyć się MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R

Usunąć MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R from Windows 8

Różne pliki dll Zakażenie następuje przez MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R
input.dll 5.1.2600.0, drmstor.dll 9.0.0.3250, rastapi.dll 6.1.7600.16385, wbiosrvc.dll 6.1.7600.16385, ws2_32.dll 5.1.2600.5512, nci.dll 6.0.6001.18000, Microsoft.Windows.Diagnosis.SDHost.resources.dll 6.1.7600.16385, System.Messaging.dll 2.0.50727.1434, iesysprep.dll 8.0.6001.18702, compstui.dll 6.0.6001.18000, netdiagfx.dll 6.1.7600.16385, SimpleBurnUIRes.dll 0.9.0.0

Nie można Usunąć MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R z PC? Wypróbuj ten nowy przewodnik Usunięcie

Ważne informacje o MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R

Badacze złośliwych programów wykryli MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R na wolności kilka dni wcześniej. Po głębokiej analizie ujawniono kilka interesujących faktów. W rzeczywistości ten wirus jest kodowany do obsługiwania aktorów zagrożeń. Zatem, jeśli Twój PC jest zainfekowany tym, musisz niezwłocznie podjąć niezbędne działania. Niemniej jednak, takie zagrożenia kompromitują Windows 8, tworząc złośliwe wpisy rejestru i planowanie zadań w menedżerze zadań systemu Windows. Eksperci twierdzą, że MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R może zaprosić inne zagrożenia do PC. Nawet jeśli możesz zablokować ekran PC, możesz zablokować dostęp do. Może to również spowodować ogromne utraty lub zakodowania ważnych plików bez autoryzacji lub wiedzy. Wirus może mieć wpływ na Firefox i kilka aplikacji systemu Windows. Należy zauważyć, że to złośliwe oprogramowanie jest publikowane tylko w celu zwiększenia bilansu bankowego jego programistów dzięki nielegalnym działaniom.

Jak MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R uderza w Twój PC

Przede wszystkim taki rodzaj wirusa rozprzestrzenia się przy użyciu nielegalnych / włamań stron internetowych. Te typy witryn internetowych zawsze były uważane za głównego uczestnika w dystrybucji nędznych zagrożeń, takich jak MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R. Takie domeny są wypełnione treścią dla dorosłych lub pirackimi plikami oprogramowania lub gier, aby przyciągnąć użytkowników PC i uzyskać ich kliknięcia. Po kliknięciu w złośliwą treść w witrynie rozpoczyna się podejrzany pobieranie. Pobrany plik może spowodować inwazję Twojego PC po dwukrotnym kliknięciu. Zarażone e-maile i załączniki dostarczają także MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R do komputera z systemem Windows 8. W związku z tym nigdy nie należy podwójnie kliknąć załączników z wiadomościami spamowymi ani instalować podejrzanych aktualizacji podczas sesji online.

Objawy zakażenia MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R

W wiÄ™kszoÅ›ci przypadków MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R wyÅ›wietla faÅ‚szywe alarmy, które powodujÄ…, że Twój PC jest zainfekowany przez zÅ‚oÅ›liwe oprogramowanie, dlatego musisz zainstalować oprogramowanie zabezpieczajÄ…ce (a wÅ‚aÅ›ciwie inne zÅ‚oÅ›liwe oprogramowanie tego samego programisty) w celu naprawienia Windows 8 . Może to być zÅ‚oÅ›liwe oprogramowanie wyÅ›wietla pop-upy dotyczÄ…ce szyfrowania danych i prosi CiÄ™ o dokonanie pÅ‚atnoÅ›ci o opÅ‚atÄ™ za odzyskanie plików. Prawdopodobnie Twoje przeglĘ … darki mogĘ … zostać przekierowane na witryny komercyjne lub phishingowe wbrew woli.

Dlatego, aby naprawić system PC, musisz zainicjować przewodnik MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R Usunięcie:

Więcej witryn referencyjne

Jak Pozbyć się MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R
,
MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R Usunięcie: Szybkie kroki do Usunąć MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R Natychmiast
,
MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R Usunięcie: Rozwiązanie Odinstaluj MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R W ciągu zaledwie kilku krokach

Wykryj MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R Korzystanie z automatycznego skanera

Szybkie kroki do Usunąć MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R z zainfekowanego PC

 

Metoda 1: Ponownie uruchom system PC w “Tryb awaryjny z sieciÄ…” na Kasować MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R

Metoda 2: Usunąć Niechciane procesy MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R z Menedżera zadań w PC

Metoda 3: z łatwością Usunąć MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R z Panelu sterowania w systemie Windows

Metoda 4: Usunąć Złośliwe wpisy w rejestrze utworzone przez MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R z systemu Windows PC

Metoda 5: Kasować MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R z przeglądarek internetowych /zresetuj przeglądarki

Metoda 1: Uruchom ponownie system PC w “Tryb awaryjny z sieciÄ…” do Kasować MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R

Uruchom Windows XP / Vista / 7 w trybie awaryjnym

 • NaciÅ›nij przycisk systemu Windows, a nastÄ™pnie kliknij polecenie Zamknij, wybierz opcjÄ™ Uruchom ponownie.

 • Teraz podczas procesu ponownego uruchamiania naciskaj przycisk F8 ciÄ…gle.

 • Na ekranie PC zobaczysz Zaawansowane jadÅ‚ospis rozruchu. Wybierz Tryb awaryjny z sieciÄ…, aby usunąć MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R z PC.

Uruchom Windows 8.1 / 10 w trybie awaryjnym

 • Najpierw kliknij jadÅ‚ospis PoczÄ…tek, a nastÄ™pnie naciÅ›nij przycisk Shift, a nastÄ™pnie z opcji zasilania wybierz opcjÄ™ Uruchom ponownie.

 • Teraz zobaczysz niebieski ekran zatytuÅ‚owany “Wybierz opcjÄ™”. Wybierz “RozwiÄ…zywanie problemów”.

 • NastÄ™pnie kliknij opcjÄ™ Zaawansowane.

 • NastÄ™pnie należy wybrać opcjÄ™ Ustawienia uruchamiania.

 • Na koÅ„cu pojawi siÄ™ opcja “WÅ‚Ä…cz tryb awaryjny”, kliknij jÄ… i kliknij przycisk RePoczÄ…tek.

 • NastÄ™pnie naciÅ›nij przycisk “F5”, aby wÅ‚Ä…czyć opcjÄ™ Bezpieczne dziaÅ‚anie z sieciÄ…, aby kontynuować UsuniÄ™cie z MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R z PC.

Metoda 2: Usunąć Niechciane procesy MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R z Menedżera zadań w PC

W systemie Windows XP / Vista / 7/8/10

 • Najpierw naciÅ›nij ‘ALT + Ctrl + Del’ przez kilka sekund na klawiaturze (dla użytkowników Windows XP / Vista / 7).

 • Wybierz polecenie Menedżer zadaÅ„ z wyÅ›wietlonych opcji.

 • NaciÅ›nij i przytrzymaj klawisze Ctrl + Shift + Esc, aby otworzyć menedżera zadaÅ„ (tylko dla użytkowników Windows 8/10).

 • Teraz ostrożnie musisz znaleźć zÅ‚oÅ›liwe / podejrzane procesy i zabić je, wybierajÄ…c opcjÄ™ End Task.

 • W ten sposób można zabić zÅ‚oÅ›liwe procesy zwiÄ…zane z MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R w Twoim dotkniÄ™tym PC problemem.

Metoda 3: z łatwością Usunąć MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R z Panelu sterowania w systemie Windows

Z systemu Windows XP

 • Przede wszystkim przejdź do jadÅ‚ospis PoczÄ…tek i wybierz Panel sterowania.

 • Kliknij opcjÄ™ Dodaj lub Kasować.

 • Znajdź MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R i inne podejrzane programy i Kasować je natychmiast.

Z Windows 7

 • NaciÅ›nij klawisz logo systemu Windows na klawiaturze.

 • Kliknij przycisk Panel sterowania z jadÅ‚ospis PoczÄ…tek.

 • Wybierz opcjÄ™ Odinstaluj program z jadÅ‚ospis Programy.

 • Wreszcie jesteÅ› w miejscu, w którym możesz znaleźć i Usunąć MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R i innymi szkodliwymi programami z PC z Å‚atwoÅ›ciÄ….

Z systemu Windows 8.1

 • Musisz nacisnąć przycisk Win + R, aby otworzyć okno Uruchom w PC.

 • Wpisz “panel sterowania” (bez cytatu) i kliknij przycisk Wchodzić, aby otworzyć panel sterowania w systemie PC z systemem Windows 8.

 • Wybierz polecenie “Odinstaluj program” z jadÅ‚ospis Programy.

 • Teraz musisz znaleźć MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R lub inne podejrzane programy, zaznacz je i Kasować jeden po drugim, klikajÄ…c opcjÄ™ Odinstaluj.

Z systemu Windows 10

 • Kliknij jadÅ‚ospis PoczÄ…tek i wybierz polecenie Ustawienia.

 • Wybierz opcjÄ™ System.

 • NastÄ™pnie kliknij opcjÄ™ Aplikacje i funkcje, aby znaleźć i Kasować MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R.

 • Na koÅ„cu widać listÄ™ wszystkich zainstalowanych programów, w tym zÅ‚oÅ›liwych programów, wybierz MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R i kliknij przycisk Odinstaluj.

Metoda 4: Usunąć Złośliwe wpisy w rejestrze utworzone przez MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R z systemu Windows PC

 • Otwórz okno uruchamiania, naciskajÄ…c klawisze Win + R w PC.

 • W polu Uruchom wpisz “regedit” i naciÅ›nij Wchodzić.

 • NastÄ™pny rejestr systemu Windows zostanie otwarty. Znajdź uważnie Kasować wszystkie wpisy zwiÄ…zane z MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R.
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain "Default_Page_URL"


HKEY_LOCAL_Machine \ Software \ Classes \

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Internet Settings "Odwołanie do certyfikatu"

Metoda 5: Kasować MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R z głównych przeglądarek internetowych / zresetuj przeglądarki

Szybkie kroki do Kasować MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R z Chrome 48.0.2564

Zresetuj Chrome 48.0.2564 za pośrednictwem jego ustawień

 • W PC uruchom Chrome.
 • W prawym górnym rogu kliknij WiÄ™cej ustawieÅ„.\

 • Na dole kliknij przycisk Pokaż zaawansowane ustawienia,
 • W sekcji “Zresetuj ustawienia” kliknij przycisk Resetuj ustawienia.
 • W wyÅ›wietlonym polu kliknij przycisk Resetuj.

Usunięciem MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R Z Chrome 48.0.2564

 • Uruchom Chrome i kliknij opcjÄ™ Dostosowywanie i Kontrola Chrome 48.0.2564. Jest ona reprezentowana przez ikonÄ™ 3-liniowÄ… umieszczonÄ… w prawym górnym rogu przeglÄ…darki tak, jak widać na poniższym zrzucie ekranu.

 • Wybierz opcjÄ™ NarzÄ™dzia, a nastÄ™pnie kliknij Rozszerzenia. Otwiera okno pokazujÄ…ce wszystkie zainstalowane rozszerzenia i wtyczki w Chrome 48.0.2564
 • Znajdź MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R lub wirusy takie jak MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R i kliknij ikonÄ™ Kosza na Kasować, aby wirus PC byÅ‚ wolny od wirusa.

Szybkie kroki do Kasować MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R z Mozilla Firefox:48

Zresetuj Mozilla Firefox:48 za pośrednictwem jego ustawień

 • Kliknij ikonÄ™, która wyglÄ…da jak trzy uÅ‚ożone w górnej części okna przeglÄ…darki.
 • Wybierz ikonÄ™ znaku zapytania u doÅ‚u rozwijanego jadÅ‚ospis.

 • W jadÅ‚ospis rozwijanym wybierz “Informacje dotyczÄ…ce rozwiÄ…zywania problemów”.
 • Wybierz przycisk “Zresetuj Firefox” w prawym górnym rogu nowej strony internetowej.

Usunięciem MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R Z Mozilla Firefox:48

 • Zawsze możesz Kasować niepożądane dodatki, klikajÄ…c opcjÄ™ “Firefox” w górnej części okna Firefoksa i wybierajÄ…c “Dodatki”.

 • Wybierz “Rozszerzenia, wyglÄ…d lub dodatki”.
 • Wybierz dodatek MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R, który chcesz wyÅ‚Ä…czyć, a nastÄ™pnie kliknij przycisk “WyÅ‚Ä…cz”, a nastÄ™pnie Uruchom ponownie Mozilla Firefox:48.

Szybkie kroki do Kasować MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R z Internet Explorer 7-7.00.5730.1300

Zresetuj Internet Explorer 7-7.00.5730.1300 za pośrednictwem jego ustawień

 • Otwórz przeglÄ…darkÄ™ internetowÄ… w Twoim PC.
 • Kliknij jadÅ‚ospis NarzÄ™dzia, wybierz opcjÄ™ Internet, a nastÄ™pnie wybierz opcjÄ™ Resetuj.

 • W oknie dialogowym ustawieÅ„ Reset Internet Explorer 7-7.00.5730.1300 wybierz opcjÄ™ Resetuj.
 • Po zakoÅ„czeniu przez aplikacjÄ™ ustawieÅ„ domyÅ›lnych wybierz opcjÄ™ Zamknij, a nastÄ™pnie OK.

Usunięciem MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R Z Internet Explorer 7-7.00.5730.1300

 • Uruchom IE, wybierz przycisk NarzÄ™dzia.
 • NastÄ™pnie wybierz opcjÄ™ ZarzÄ…dzaj dodatkami.

 • W obszarze Pokaż zaznacz wszystkie dodatki, a nastÄ™pnie MSIL.Trojan-Ransom.Cryptear.R, aby je wyÅ‚Ä…czyć.
 • Wybierz opcjÄ™ WyÅ‚Ä…cz, a nastÄ™pnie Zamknij program Internet.